Skip to content

Aanvullende informatie voor de families

Na het overlijden van een dierbare is het normaal dat u zich heel wat vragen stelt. Ontdek hier de meest gangbare. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u nog ergens over twijfelt. We staan voor u klaar.

In welke tijdsspanne moet de begrafenis plaatsvinden?

De begrafenis vindt plaats binnen een periode van minimaal 24 uur tot enkele dagen na het overlijden. Deze minimumtermijn komt overeen met de tijd die nodig is om de formaliteiten te vervullen. Elk overlijden moet worden bevestigd door een document van de huisarts of het ziekenhuis. Vervolgens moet u het sturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, die u toestemming geeft voor de begrafenis. 

Kan u de kist bij u thuis bewaren tot de begrafenis?

Ja. Het is echter belangrijk dat de kist wordt geplaats in een onverwarmde, niet-geventileerde ruimte. Wij bezorgen u alle benodigde materialen.

Overledenenverzorging: wat is dat?

De eerste stap na een overlijden is het wassen van het lichaam. Om u te helpen in uw rouw en om waardigheid van de overledene te respecteren, wordt hij of zij gewassen en gekleed en soms lichtjes gemaquilleerd om hem of haar een natuurlijke uitstraling te geven. We kunnen ook overgaan tot een conserverende verzorging

Wat te doen bij een overlijden thuis?

Bel de behandelende arts van de overleden persoon of elke andere arts die het overlijden kan vaststellen. Hij zal u een attest bezorgen dat u nodig hebt voor de gemeente en voor de uitvaartdienst. Neem vervolgens contact op met een uitvaartdienst die u zal helpen met de rest van de formaliteiten.

Wat te doen in geval van overlijden door ongeval of zelfmoord?

In geval van dood door ongeval of zelfmoord, belt u de politie. Deze stelt een rapport op en duidt een arts aan om het overlijden vast te stellen. Het uitvaartcentrum brengt de overledene vervolgens naar zijn huis of naar het uitvaartcentrum.

Wat te doen bij overlijden in het buitenland?

Neem contact op met de FOD Buitenlandse Zaken om te weten welke stappen te ondernemen. Als uitvaartcentrum kunnen wij u helpen met de repatriëring van het lichaam van de overledene naar het buitenland, met behulp van een hermetisch gesloten kist.

Is een kist verplicht?

Als u uw dierbare zonder kist wilt begraven, bijvoorbeeld in een lijkwade, neem dan contact op met uw gemeente.

Wat is een kisting?

De kisting bestaat uit het plaatsen van de overledene in zijn of haar kist of in een ander door de gemeentelijke overheid toegestaan omhulsel.

Wat is een uitvaartplan?

Met het uitvaartplan, of de “uitvaartverzekering”, kunt u uw begrafenis vooraf organiseren volgens uw wensen, om uw nabestaanden te ontzorgen wanneer het moment gekomen is. Het uitvaartplan wordt gefinancierd door een premie die u periodiek betaalt. Als uw dierbaren extra diensten willen genieten die niet in het oorspronkelijke contract zijn opgenomen, zullen zij daarvoor moeten betalen.

Wie moet u op de hoogte brengen?

Na het vervullen van de eerste formaliteiten bij het uitvaartcentrum en de gemeente, moet een hele reeks instanties op de hoogte worden gebracht van het overlijden van uw dierbare: zijn werkgever, ziekenfonds, bank, de water-, elektriciteits-, gas- en telefoonmaatschappijen, de eventuele eigenaar van zijn woning, zijn verzekeringsmaatschappij, zijn notaris, de D.I.V., de sociale organisaties en het pensioenfonds, enz. Vergeet ook niet om ook de overlijdensakte mee te sturen.

Wat gebeurt er met de bankrekeningen?

Bij een overlijden worden de bankrekeningen van de overledene geblokkeerd en zijn eventuele kluizen verzegeld. Vraag de FOD Financiën om meer informatie over de formaliteiten om deze te deblokkeren. U moet echter weten dat u als echtgeno(o)t(e) een voorschot van maximaal 5.000 euro kunt krijgen om dringende uitgaven te dekken.

Moet ik contact opnemen met een notaris?

De tussenkomst van de notaris is alleen nuttig als de overledene eigenaar was van onroerend goed. Meer informatie vindt u op de officiële website van de Belgische notarissen.

Kan ik verlof opnemen na het overlijden van een familielid?

Na het overlijden van een naaste kunt u recht hebben op een of meerdere dagen omstandigheidsverlof, afhankelijk van uw graad van verwantschap met de overledene.

 

  • 4 werkdagen voor het overlijden van een partner (gehuwd of samenwonend) of van een bloed- of aanverwant in de eerste graad van u of uw partner.
  • 4 werkdagen voor het overlijden van de partner van uw kind of het overlijden van de partner van het kind van uw partner
  • 2 werkdagen voor het overlijden van een bloed- of aanverwant die onder hetzelfde dak woont als u, ongeacht de graad van verwantschap
  • 1 werkdag voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede of derde graad, die niet met u onder hetzelfde dak woont
  • 1 werkdag voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede of derde graad van uw levenspartner, die niet met u onder hetzelfde dak woont

Contacteer ons

Wij staan 24/24 en 7/7 tot uw beschikking in de regio Brussel. Neem gerust contact met ons op per telefoon of via onderstaand contactformulier. Vanaf het alleerste moment zullen wij u de nodige ondersteuning bieden.